ALACAĞIN TEMLİKİ HAKKINDA DETAYLAR

ALACAĞIN TEMLİKİ HAKKINDA DETAYLAR

Alacağın Temliki Kapsamında Hükmün Doğması

Sektörde alacağın irade tebliği olarak da bilinen alacağın temliki işlemi, alacakların devredilmesi ile ilgili olan bir süreçtir. Alacaklı tarafından alacakların başka bir kimseye devredilmesi sürecini ifade eden alacağın temliki sürecinde bir borç ilişkisi bulunmaktadır. Bu ilişki gerçekleştiğinde alacaklı taraf değişir. Bu işlem genellikle faktoring firmaları aracılığıyla gerçekleştirilir. Alacağını devreden kişi, ileride doğacak haklarından da feragat etmiş sayılır. Güvence ve tahsil gibi maksatlar amacıyla gerçekleştirilen işlemlerde borçlunun rızası aranmaz. Bu işlem için ve faktoring firması ve alacaklının olması yeterlidir. Her iki taraf aralarında yapacakları yazılı bir sözleşme vasıtasıyla bu hukuki işlemi tamamlar. Özellikle riskli alacaklar için tercih edilen alacağın temliki için https://www.acarfactoring.com.tr/ gibi siteleri tercih edebilirsiniz.

Alacağın Temliki Sebebe Bağlıdır

Hükmün doğması ile birlikte devralanın mal varlığına giren alacakların sorumlu olduğu yeni alacak sahibindedir. Bunun yanı sıra cezai şartların ve faizlerinde devredilmiş sayılması mümkündür. Bu noktadan sonra devir işlemi ile birlikte devredenin alacaklı sıfatı ortadan kaldırılmış olur. Sizin için alacaklarınızı muhasebesel takibini yapan ve alacağın elde edilmesine olanak sağlayan faktoring firmaları Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. 183. ve 194. maddeler arasında düzenlenmiş olan alacağın temliki konusu hukuki bir işlemdir. Bir tasarruf işlemi olarak sektörde tercih edilen bu hizmetler sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilir. Sebebe bağlı bir işlem olarak gerçekleştirilen alacağın temlikinde esasa ve şekle ilişkin belirli şartlar bulunur. Bu noktada esasa ilişkin olarak irade beyanlarının karşılıklı olarak uyumlu olması gerektiğine dikkat edilmesi gereklidir. Şekle ilişkin olan şartlarda adi yazılı biçimde sözleşmenin gerçekleştirilmesi gereklidir. Teminat hakları, işlemiş faizler ve yan haklar da dahil olmak üzere tüm tebliğin kapsamını devredeceğiniz bu süreçte asli ve yan sonuçların meydana gelmesi söz konusudur.