Atık Yönetim Planı Nedir

Atık Yönetim Planı Nedir

Atık Türleri Ve Uygun Şekli Nelerdir

Bir ürünün üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan süreçte ortaya çıkan, artık kullanıcı tarafından kullanılmayan maddeler atık olarak adlandırılır. Konuyla ilgili bilgi almak için internet sayfalarındaki firmaları ziyaret edebilirsiniz. Bu atıkların toplanması, depolanması, geri dönüşümü ve bertarafı atık yönetimi planı ile gerçekleştirilir. Atık yönetimi belirli kural ve esaslara göre yapılır ve bu esaslar Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde yasal olarak düzenlenmiştir. Atıklar genel olarak tehlikeli atıklar ve tehlikesiz atıklar olarak sınıflandırılabilir. Atık yönetimi atık türüne uygun şekilde düzenlenmeli ve planlanmalıdır. Atıklar türlerine uygun şekilde toplanıp depolandığında ve geri dönüşümü veya bertarafı yapıldığında çevreye zarar vermeden yok edilmiş olur. Bu da insan ve çevre sağlığını korumak açısından son derece önemlidir.

Atık Yönetim Planı ve Tüketimi

Atık yönetim planı; üretimden veya tüketimden kaynaklanan atıkların türlerine uygun şekilde yönetimini sağlayan plan ve programdır. Bu plan ve program çerçevesinde atıklar tehlikeli veya tehlikesiz oluşlarına ve diğer ayırt edici özelliklerine göre değerlendirilir. Atıkların kaynağından toplanmasından, toplanan bu atıkların ne kadarının geri dönüştürüldüğü, ne kadarının depolandığı ve ne kadarının bertaraf edildiği atık yönetim planı doğrultusunda tespit edilir. Atık yönetim planlarında süre en az 3 yıldır. Bu plan doğrultusunda ihtiyaç duyulan depolama tesisi, bertaraf tesisi ve geri dönüşüm tesisi sayısı tespit edilmiş olur.