Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş Enerjisi Sistemleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal kaynakların azalması ile birlikte alternatif enerji kaynakları önem kazanmaya başladı. Fosil kaynaklarının hızla tükenmeye başlaması yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini artırdı. Buna bağlı olarak rüzgâr, güneş, dalga, jeotermal... gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından başta elektrik olmak üzere insanların ihtiyacı olan enerji türleri üretilmeye başlandı. Güneş enerjisi paneli adından da anlaşılacağı gibi güneş ışınlarından yararlanılarak yeni enerji kaynakları üretilmesi için kullanılan bir sistemdir. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfalarını üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için kurulumu son derece kolay olan paneller kullanılır. Güneş enerjisi santrali olarak da bilinen bu sistem, güneşten gelen ışınları paneller aracılığı ile toplayarak sistemin diğer unsurlarının yardımı ile elektrik enerjisine çevirir. Dünyanın en önemli ve en büyük enerji kaynağı olan güneşin dünyanın ihtiyacı olan enerjiyi sağlama özelliği vardır. Güneşin bu özelliği dikkate alınarak geliştirilen güneş enerjisi panelleri aynen güneş ışığı ile çalışan hesap makineleri gibidir. Sistemin güneş ışınlarını elektrik enerjisine çevirmesi için büyük fotovoltaik piller kullanılır.

Güneş Enerjisi Santrali Maliyeti

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için büyük bir santral kurulması gerekir. Santralin kurulması için farklı malzemeler kullanılması gerekir. Bu malzemelerin çeşitliliği, santralin büyüklüğü vb. etkenler sistem maliyetini etkiler. GES kurulum maliyeti sistem için kullanılan malzeme dışında; sistemin kurulduğu zeminin özelliklerine, rüzgâr, kar vb. gibi hava durumu etkenlerinin sisteme yüklediği yüke bağlı olarak da farklılık gösterir. GES, devlet tarafından da teşvik edilen bir uygulamadır. Devlet, güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere kurulan santrallere önemli oranda teşvis sağlamaktadır.