Gürültü Yalıtımı Nedir

Gürültü Yalıtımı Nedir

Gürültü Yalıtımının Önemi

Kentleşme birlikte hayatımızı olumsuz etkileyen faktörlerin sayısında da artış oldu. Bu faktörlerin en önemlilerinden birisi de hiç kuşkusuz gürültüdür. Gürültünün sözlük anlamı “istenmeye ses, rahatsız edici ses” tir. Gürültünün insan hayatına olan olumsuz etkisini tetikleyen faktörlerin başında da yapılarda kullanılan malzemelerin yetersizliğini, kalitesizliğini, inceliğini gösterebiliriz. Bu faktörlerin eksik kalan yönlerini tamamlamak, gürültünün yaşam alanlarımıza ulaşmasını engellemek için ses yalıtımı yani gürültü yalıtımı adı verilen uygulamalardan yararlanırız. Ses izolasyonu olarak da bilinen uygulama hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Gürültü, insan sağlığını hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan olumsuz etkiler. Baş ağrısı, stres, konsantrasyon düşüklüğü, uykusuzluk gibi rahatsızlıklara sebep olan gürültü ile baş etmenin en kolay yolu yalıtım yaptırmaktır. Yalıtım, bir yüzeyi amaca uygun malzeme ile kaplayarak istenmeyen unsurları bertaraf etmektir. Isı yalıtımı ortamın ısısını kontrol altında tutmak amacı ile yapılan bir uygulama iken ses yalıtımı dış ortamdaki sesin kapalı mekana, kapalı mekandaki sesin de dış ortama çıkışını engellemek amacı ile yapılır. Sağlıklı bir yaşam sürmek, gürültünün olumsuzluklarını yok etmek için yaşam alanlarımızda gürültü yalıtımı yaptırmak doğru olacaktır.

Ses Yalıtımı Nasıl Yapılmalı

Eski yapılara ses yalıtımı uygulamak daha zahmetlidir, bu nedenle binalar daha inşa aşamasında iken bu uygulamanın yapılması gerekir. Sesin boşlukta dağılma özelliği vardır, bu nedenle uygulamada sesin dağılmasına imkan verecek boşluklar bırakılmaması gerekir. Gürültünün türüne ve büyüklüğüne göre uygun ses yalıtım sistemleri tercih edilmelidir. Sinema ya da konser salonunda ihtiyaç duyulan gürültü ve ses yalıtımı ile konutlarda ihtiyaç duyulan ses yalıtımı birbirinden farklıdır, bu farklılık uygulamanında farklı olması sonucunu doğurur. Mekana ve ihtiyaca uygun bir ses yalıtımı, izolasyondan beklenen başarının elde edilmesini sağlar. Gürültü yalıtımı veya ses izolasyonu ile istenmeyen seslerden kurtulmuş oluruz. Hem genel yaşam alanlarımız olan sinema, tiyatro, konser salonu, ses kayıt stüdyosu, müzik odası, kütüphane, okul, hastane gibi mekanlarda, hem de kendi özel alanımız olan evimizde bizi rahatsız eden seslerden uzak bir yaşam sürmek daha sağlıklı ve huzurlu olmamızı, konsantrasyonumuzun yükselmesini sağlar.