İŞ HUKUNUNDA HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

İŞ HUKUNUNDA HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Kanun İşçilerin Yanında

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümlendiği iş hukukunda, ele alınan birçok konu vardır. Bu konular arasında kıdem tazminatı, işe iade, eksik işçilik, hakem reddi, lokavtın durdurulması davası gibi birçok konu ele alınır. gibi avukatlık büroları aracılığı ile online danışmanlık alınması da mümkündür. Davalara işinin ehli olan bir avukatın bakması, anında delillerin toplanmasına ve süreçle ilgili şahitlerden yardım alınmasına olanak tanır. İş hukuku, işçilerin haklarını yasalar önünde alabilmeleri için birçok avantaja sahiptir. Çalışanlar, iş davası avukatı sayesinde ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti alacakları, hizmet tespiti, iş kolunun tespiti, hafta tatili ücreti alacakları gibi konular üzerinde yoğunlaşır. Dava süreçlerinin en iyi şekilde takip edilebilmesi için iyi bir hukuk bürosundan hizmet alınması önemlidir.

Dava Konusu Olabilecek Diğer Konular

İşçi ve işveren arasında doğabilecek sorunların çözüme kavuşturulması için işçi tarafından açılabilecek tazminatlar arasında kötü niyet tazminatı, yıllık izin ücreti alacakları, istirdat, lokavtın durdurulması, ücret alacakları, iş yeri değiştirilmesi kararının iptali gibi konular da yer alır. İşverene karşı açılabilecek davaların konusu çok çeşitlidir. Bu davalar arasında sendikal tazminat, bayram ve tatil günleri ücreti alacakları, grev oylamasına itiraz, icra emrine itiraz, grevin durdurulması, eşit davranma ilkesini aykırı davranma sebebiyle tazminat davası açılabiliyor.