Bacada Yoğuşma Nedir?

Bacada Yoğuşma Nedir?

Bacalarda Sıcaklık

Bütün baca modellerinin sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirebilmeleri için yani bacaların atık gazları tahliye etmeleri için baca içerisinde ki hava yoğunluklarının dış ortamın yoğunluklarından daha az olması gereklidir. Bu durumlarda ise baca kısımlarının, dış ortamlara göre daha sıcak olması ile mümkündür. Sıcak havada bacalardan dışarı çıkma eğilimi gösterirken, peşinden atık gazları da beraberinde götürmektedir. Ayrıca bütün bacalarda ise Baca temizleme hizmetleri ve bakımlarının da sürekli olarak yapılması büyük önem taşımaktadır. Bacaların içerisinde ve üst kısımlarında ki sıcaklık ilişkileri atık gaz sıcaklıkları ve aynı zamanda baca iç dar sıcaklıklarıdır ve bacaların üst kısımlarına doğru düşüş göstermektedir. Ayrıca bacaların yan tarafında ki şekilleri üzerinde de sıcaklıkta ki düşüşler görünebilmektedir. Bunların sebepleri ise bacalarda ısı yalıtımın yapılmaması, doğru baca yüksekliklerinin de sağlanmaması, atık olan gaz hızlarının çok hızlı ya da yavaş olması ile de bacalarda iç cidar yüzeylerinin pürüzlü yapılarından kaynaklıdır. Ayrıca belli periyotlar ile baca temizleme hizmetleri de bakımları da yapılmalıdır.

Yangınlara Karşı Baca Dayanımı Nasıl Olmalıdır?

Bacalar genellikle olası kurum yangınlarına karşı dayanıklı olarak, bina içerisinde herhangi bir sebeple çıkan yangınların bir kattan diğer kata baca yolları ile ilerlemesi 90 dakika boyunca engel olmaktadır. Ayrıca bacaların içerisinde meydana gelen kurum yangınlarına 90c boyunca da dayanıklılık göstermektedir. Yangın ve diğer sorunların önlenmesi için de mutlaka baca temizleme hizmetleri ve gerekli bakımlar yapılmalıdır.