Ceza Hukuku Davaları Nelerdir

Ceza Hukuku Davaları Nelerdir

Ceza Davası Nedir

Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaklar ve emirler vardır. Toplumsal yaşamın bir parçası olan insan bu yasaklara ve emirlere uymakla yükümlüdür. İnsanların bu yasak ve emirlere uymaması suç işlemelerine neden olur. Bu durumda ceza hukuku davaları kapsamında dava açılarak cezai yaptırım uygulanır. Ceza hukuku kapsamında açılan ceza davaları hakkında bilgi sahibi olmak için https://www.latifcembaran.com/ceza-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Ceza Davalarının Aşamaları

Ceza davası, suç işlediği konusunda yeterli şüphe olan şahıslar hakkında savcılığın iddianame düzenleyerek açtığı kamu davasıdır. Türk hukuk sistemine göre içeriği ne olursa olsun tüm ceza davaları kamu davasıdır. Ceza davaları, asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ceza mahkemelerinde görülen davalardır. Bazı ceza mahkemeleri suçu işleyenin sıfatı ve suçun niteliği nedeniyle özel mahkemelerde görülür. Bu mahkemeler çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Ceza hukuku davaları belli aşamalardan oluşan davalardır. Ceza davalarının ilk aşaması soruşturma aşamasıdır. Bu aşamada Cumhuriyet Savcılığı tarafından suçun işlendiği andan itibaren soruşturma yapılır. Savcılık şüpheli hakkında bir iddianame düzenleyerek ceza mahkemesine verir. İkinci aşama ise kovuşturma aşamasıdır. Bu aşama yargılama sürecini ifade eder. İstinaf aşaması üçüncü aşamadır. Bu aşamada yerel mahkeme hükümleri taraflarca beğenilmediğinde yedi gün içerisinde istinaf başvurusu yapılmak zorundadır. İstinaf mahkemesi yerel mahkemece verilen hükmün istinaf incelemesini yapar. Eğer istinaf mahkemesinin vermiş olduğu karar taraflarca beğenilmezse bu karar aleyhine temyiz başvurusunda bulunabilirler. Temyiz başvurusu yapıldığı takdirde üst mahkeme olan Yargıtay, kararın temyiz incelemesini yapar ve karara bağlar. Ceza hukuku kapsamında açılan ceza davaları hem sanık hem de müşteki açısından can sıkıcı davalardır. Bu aşamada bir ceza avukatından yardım almak en doğrusudur. Suçun mahiyeti ne olursa olsun iyi bir savunma mahkeme kararını değiştirebilir. Bu nedenle ceza hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almak gerekir. Bilgi ve hukuki danışmanlık hizmeti için www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret ederek randevu talep edebilirsiniz.