İsim ve Soyadı Değişikliği İçin İstenen Evraklar

İsim ve Soyadı Değişikliği İçin İstenen Evraklar

İsim Değişikliği Dilekçesi

İsim ve soyadı değiştirme davaları için özel bir evraka gerek yoktur. Tüm evraklar nüfus müdürlüklerinde yer alan bilgilerdir ve nüfus müdürlüklerinden alınır. Ancak özel durumlar söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda evrak delil niteliğinde dosyada ye alabilir. Resmi evraklarda isim karışıklığı, kimliğe yanlış işlenen isim yanlışlıkları için de evrak sunulabilir. Bazı davalarda tanık aranırken bazılarında buna gerek kalmayabilir. Çünkü isim değişikliği davalarında gerekçenin geçerli olup olmaması daha çok hâkimin kararına bağlıdır.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer

Her dava çeşidinde olduğu gibi ad ve soyadı değiştirme davalarında da dilekçe yazılarak mahkemeye başvurmak gerekir. Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava için önceden hazırlanan dilekçe mahkemeye elden veya posta yolu ile gönderilir. Belirlenen tarih ve saatte avukatla birlikte kişinin mahkemede bulunması şartı aranır. En kısa süren hukuki davaların başında yer alıyor. Bu tip davalarda davalı olarak anne, baba veya nüfus müdürlükleri gösterilir. Dilekçenin hazırlanmasından mahkeme ücretlerinin gerekli yerlere yatırılarak davanın kısa sürede sonlandırılması için avukat mı arıyorsunuz? En geç 2 ayda tamamlanan davalarda avukatın tecrübesi de son derece önemlidir. Ancak büyük şehirlerde yoğunluğa bağlı olarak bu süre biraz daha uzayabilir.