Maddi Tazminat Davasında Üst Sınır Nedir

Maddi Tazminat Davasında Üst Sınır Nedir
Maddi Tazminat DavasıMaddi tazminat kişinin maddi zarara uğradığında talep edeceği bir tazminattır. Maddı tazminat davasında esas olan maddi zararın karşılanmasıdır. Kişinin maddi zarara uğramasına neden olan sebebler, haksız fiil ve sözleşmeye aykırı hareket etme olarak tanımlanır. Haksız fiilden kasıt Borçlar Kanunu'na aykırı hareket ederek kişinin zarara uğramasına neden olmaktır. Sözleşmeye aykırı hareket ederek kişinin maddi zarara uğramasına neden olan bir kişi de maddi tazminat ödemeye mahkum olabilir.Maddi  Tazminatta Üst SınırHaksız fiilden kaynaklanan ya da sözleşmeye aykırı haraket etmekten kaynaklanan maddi zararlarda kişinin uğradığı zarar ne ise tazminatın miktarı o kadar olur. Hiç kimsenin uğradığı maddi zarardan fazla tazminat isteme hakkı yoktur. Maddi zararın miktarı zarara uğrayanı özendirici miktarda olmamalıdır. Maddi tazminat elde ederek zenginleşmek mümkün değildir. Maddi tazminat davasında miktar uğranan zararla eş değer olmak zorundadır. Uğranan zararın miktarı ne ise tazminat miktarı o kadar olmalıdır. Uğranan zararın miktarından daha az tazminat talep etmek de hakkaniyet açısından uygun değildir.