Reklam Sloganı Nasıl Olmalıdır

Reklam Sloganı Nasıl Olmalıdır

Farklılığınız Öne Çıksın.

Slogan kelimesinin anlamı “savaş çığlığı”’dır. Gal dilindeki “sluagh gairm” sözcüğünden gelmektedir. Reklamlarda ve jingle içeriklerinde sloganlara mutlaka yer verilmektedir.Başarılı bir reklam sloganı kısa olmalıdır. Böylece akılda kalması kolaylaşacaktır. Tanıtımı yapılan markanın tanınmışlığını arttırmalı ve farklılıklarını öne çıkarmalıdır. Ürün veya markanın vaat ettiği şeyi mutlaka vurgulamalıdır. Kafiye, uyum ve ahenk içermelidir. Kesinlikle başka bir markayı anımsatmamalıdır ve marka ile bütünleşecek özelliklere sahip olmalıdır.

Ritim Duygusu Ön Planda.

Sloganda kullanılan kelimelerin eşanlamlıları dikkate alınmalıdır. Verilen mesaj, farklı bir biçimde anlaşılmamalı ve direkt anlatılmak istenileni, tüketicinin gözünde canlandırmalıdır. Slogan jingle içerisinde yer alacaksa, ritim duygusu ön planda olmalıdır. Yazılı olarak paylaşılacak sloganlarda, okunabilirlik çok önemlidir. Bu nedenle negatif olarak bilinen harflerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Küçük harflerle yazılan sloganları tüketici daha samimi ve ulaşılabilir olarak görmektedir. Başarılı bir slogan için gerekli olan kriterler, psikolojik ve sosyolojik araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Bu nedenle, bu kriterlere uyulması halinde, hedefe ulaşmak kolaylaşacaktır.

www.jingle-factory.com