Çocuklarda Sık Görülen Basış Bozuklukları (İçe ve Dışa Basma)

Çocuklarda Sık Görülen Basış Bozuklukları (İçe ve Dışa Basma)
Çocuklarda sık görülen basış bozuklukları arasında içe basma ve dışa basma yer alıyor. İçe basma dışa basmaya göre daha sık rastlanan bir basış bozukluğu olarak dikkat çekiyor. Basış bozuklukları doğumsaldır. En sık rastlanan ve ayak kemiğindeki bir sorundan kaynaklı olarak ortaya çıkan basış bozukluğu çarpık ayaktır. Çarpık ayak sorunu olan çocuklar ayağın dışına basarlar ve ayaklarını normal olarak kullanamazlar. Bu çocukların tedavisi ayağın alçıya alınması şeklindedir. Alçıya alınan ayak normale dönmezse küçük bir cerrahi müdahale gerekebilir.Ayakta Dışa ve İçe Basma Sorunları Çocuklarda görülen içe ve dışa basma sorunları kalça kemiğinden kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Bütün çoçuklarda kalça kemiği 45 derece açı ile öne dönük durur. Yetişkinlerde ise bu açı 15 dereceye düşer. Çocuk büyüdükçe bu açı azalır. Bazı çocuklarda ise kalçanın öne dönüklüğü devam ettiği için basış bozukluğu da devam eder. Eğer çocuk büyüdüğü halde bu öne dönüklük düzelmediyse takip edilmesi yeterli oluyor. Yürürken ağrı ve benzeri bir sorun yaratırsa cerrahi müdahale gerekebilir. Dışa basış bozukluğu da kalçadan kaynaklanan bir sorundur ve takip edilmesi gerekir.