HEPATOSELLÜLER KARSİNOM EVRELERİ NELERDİR?

HEPATOSELLÜLER KARSİNOM EVRELERİ NELERDİR?

Kanserde Üçüncü Evre ve Sonrası

Halk arasında karaciğer kanseri olarak bilinen hepatosellüler karsinom hastalığı üç farklı türde meydana gelebilir. Buna göre T ile ifade edilen rahatsızlık tümör, N ile ifade edilen tür lenf tutumu, M ile ifade edilen rahatsızlık ise uzak organ yayılımı için kullanılır. Hastalığın ilk evresinde herhangi bir boyutta tek bir tümör meydana gelir. Kan damarı invazyonu olmayan bu tümör, ikinci evrede kan damarı invazyonu olan bir türe dönüşür. Detaylı bilgi için sayfamızı inceleyebilirsiniz. İkinci evrede boyut olarak 5 cm’den küçük birçok tümörün varlığı da meydana gelebilir.

Karaciğer Kanserinde Diğer Tedavi Yöntemleri

Karaciğer kanserinde üçüncü evrede karaciğerin dış duvarına tümör yerleştiği görülür. Komşu organ invasyonu gösteren bu evrede tümör varlığı safra kesesi dışındadır. Bu evrede lenf düğümü invazyonu gösteren tümörlerin varlığından da söz edilebilir. Dördüncü evrede ise lenf düğümünün vücudun diğer bölümlerine yayıldığı görülür. Bu hastalığın tedavisi için yayılımına dikkat etmek gereklidir. Eğer hepatosellüler karsinom hastalığına eşlik eden siroz-karaciğer yetmezliği durumu varsa daha detaylı bir tedavi yöntemi tercih edilebilir. Hangi tedavinin hasta için uygun olduğuna gibi uzmanlar karar verecektir. Tümörün vücuttan tamamen atılması için karaciğer nakli veya tümörün tamamının vücuttan çıkarılması ile sağlanır. Tümör için radyofrekans ve bazı maddelerin enjeksiyonu da tercih edilebilir. Bu yöntemlerle tümörün küçültülmesi veya tamamen yok edilmesi mümkün olabilir. Hastalıkla savaşmak için tercih edilebilecek diğer yöntemler arasında kemoembolizasyon ve kemoterapi vardır. Siroz gelişiminin önlenmesi, hastalıktan korunmak için etkili bir yöntemdir. Hemokromatozisin erken tespiti ve kronik hepatit C’nin tedavi edilmesi gibi yöntemler, hastalığın başlamadan bitirilmesi için gereklidir. Sorunun meydana gelmeden yok edilmesi hasta adayının daha konforlu bir yaşam sürmesine olanak tanıyacaktır.