Hisse Senetlerinin Avantajları Nedir

Hisse Senetlerinin Avantajları Nedir

Hisse Senetleri Hakkında Yasal İşlemler Nedir

Hisse senetlerini bastırmanın veya geçici ilmühaber çıkartılmasının katma ve aynı zamanda ise gelir vergisi açısından vergisel olarak birçok farklı şekillerde avantajları bulunmaktadır. alanlarında faydaları ise genellikle şu şekillerde olmaktadır. Pay senedi sermayeleri paylara bölünmüş olan ortaklıklar tarafından çıkarılan ve ortaklık sermayesine katılma paylarını temsil eden kanuni şekil şartlarına da en uygun olarak düzenlenen kıymetli evrakların başında yer almaktadır. Diğer bir deyim ile de ifade etmek gerekirse eğer, menkul kıymetler olarak bilinmektedir. Ayrıca mevcut olan TTK’na göre hisse senedi çıkarmak zorunda değildirler. Bunlar ile birlikte ise, halihazırda bulunan TBMM genel kurulunda görüşülmeyi bekleyen TTK tasarısı hisse senetlerini pay senedi olarak da adlandırmakta ve anonim şirketlere hamiline yazılı pay senetlerini mutlak suretle, nama yazılı pay senetlerinin ise koşullu olarak çıkarmak zorunluluğu getirmektedir.Hisse senetlerinin ne şekillerde düzenlenecekleri ve olacakları ise Türk Ticaret Kanunu’nun maddesince belirlenmiştir.

Hisse Senetlerinde Geçici İlmühaber Nedir

Hisse senedi basımı çıkartabilecek olan kurumlar ise anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bunlar ise genellikle eshamlı komandit şirketler özel kurumlarla kurulmuş kuruluşlardır ve ayrıca da toplu konut ve kamu ortaklığı idaresi olarak da sayılabilmektedir. Ülkemizde de bu alanlarda faaliyet gösteren anonim şirketlerin önemli bir kısmı ise aile şirketleridir ve genellikle de hisse senedi ihtiyacı duymamakta ve dolayısıyla da bastırmamaktadır. Ancak bu alanlarda ise mutlaka ve her zaman konusunda uzman ve deneyimli kişilerden gerekli hizmetleri ve bilgileri almanız gerekmektedir. Geçici olan ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senedi basımı alanlarında bütün senetlerin yerini tutmak amaçlarıyla çıkartılan menkul kıymetler olarak bilinmektedir. Sahiplerine ise genel kurul toplantılarında katılmak, oy kullanmak, kar payları almak pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaber, ilgili şirketlerce hisse senetleri düzenlenip ortaklarına da teslim edildiği geçerliliğini kaybetmektedir. Bu noktada nama yazılı olan hisse senetlerinin yerini tutmak üzere bir ara devre için çıkarılan ilmühaberler hisse senetlerinin genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran hisse senetlerinin mutlaka uzman kişilerce düzenlemeleri gerekmektedir.

www.anlasmalimatbaa.com.tr