Kira Sözleşmesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kira Sözleşmesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kira Sözleşmesi Nedir

Kiralanan mülkün bu mülkü kiralayan kişi ve kiraya veren arasındaki anlaşma koşullarının yazıldığı belgeler kira sözleşmesi olarak isimlendirilmektedir. Genelde matbu belge olarak tüm kırtasiyelerde satılan kira sözleşmeleri hem kiracı hem de kiraya veren tarafından imzalanmakta olup imzanın atılması halinde sözleşmede yer alan maddelerin kabul edilmiş olduğu anlamını taşımaktadır. Sözleşmenin arka kısmında yer alan bölümde ise ek maddeler varsa bunların yazılması için boş bırakılmış bir alan bulunmaktadır. Örneğin sözleşme kiralık daire için imzalanıyorsa bu bölüme daire ile beraber kullanıma verilen ek eşyalar varsa bunlar yazılmaktadır. Yine kiracının ya da kiraya veren kişinin özel şartları, talepleri ve koşulları bu alana mutlaka yazılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Günümüzde sektörünün başını çektiği emlak dünyasında her türlü kiralama işlemi mutlaka kira sözleşmeleri düzenlenerek yasal bir zeminde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede ileride doğabilecek olası anlaşmazlıklar halinde her iki tarafta kendilerini güvence altına almayı ve haklılıklarını ispat etmeyi amaçlamaktadır. Sözleşme devam ederken sözleşmenin feshi son derece özel bir konudur. Kiracının ya da kiraya veren kişinin devam eden sözleşmeyi feshetmesi için mutlaka haklı sebepleri bulunmalıdır.

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Kiracının sözleşmeyi feshetmesi eğer haklı nedenlere dayanmıyorsa kalan kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiracının haklı sebepleri kiralayan kişinin taahhütlerini yerine getirmemesi, kiralanan mülkün kullanılamayacak halde olması gibi sebeplerdir. Kiraya veren kişinin kira kontratını tek taraflı feshedebilmesi için kiracının kirayı ödememesi, kiralanan meskeni amacı dışında kullanması ve kiralanan meskeni kötü kullanması ve ona zarar vermesi gibi haklı nedenlere sahip olması gerekmektedir. Bu haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde yazılı olarak bu karşı tarafa bildirilmeli ve kanuni haklar kullanılarak kira sözleşmesi feshedilmelidir. Kira sözleşmesinin feshi pek çok farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki kira sözleşmesinin süresinin dolması yani kiralamanın sona ermesidir. Ancak sürenin tek başına dolması sözleşmenin iptal edildiği anlamına gelmemektedir. Mutlaka süre dolmadan önce sözleşme yenilenmeyecek ya da devam etmeyecekse yazılı olarak bunun tebliğ edilmesi gerekmektedir. İptal edilmeyen sözleşmeler kanunen yenilenmiş kabul edilir.

www.denizliemlakbul.com