Yangın Nedenleri Nelerdir

Yangın Nedenleri Nelerdir

Yangın Nedir

Yangın doğal afetler arasında yer almakla beraber ısı ve oksijenle birleşerek yanma reaksiyonun ortaya çıkmasına verilen isimdir. Ülkemizde büyük maddi kayıplara ve can kayıplarına neden olan çok sayıda yangın çıkarken ne yazık ki yangına doğru şekilde müdahale edilmemesi oluşan bu kayıpların asıl nedenidir. Oysaki gelişen teknoloji ile beraber yangına karşı alınacak önlemler artık çok daha gelişmiş bir durumdadır ve erken yangın müdahale sistemleri ile yangına bağlı olarak ortaya çıkan kayıplar en az seviyeye çekilebilmektedir. Önemli olan insanların yangını önlemek ve yangına karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirilmesi ve sakinliklerini koruyarak bunları uygulayabilmesidir. Yine gibi basit önlemlerin alınması da önemlidir. Yangın yıldırım düşmesi, güneş ışınlarının kuru otları tutuşturması gibi doğal nedenlerle çıkabileceği gibi aynı zamanda insanların dikkatsizlikleri nedeni ile de çıkabilmektedir. Ancak çıkan yangınlar incelendiğinde çoğu zaman yangınların ana nedeninin insanlar olduğu görülmektedir.

Yangına Müdahale Nasıl Yapılır

Şehir içinde çıkan yangınlarda en çok elektrik arızaları ve doğalgaz sızıntıları gibi nedenler ortaya çıkarken yine kışın soba ve elektrikli ısınma aletleri nedeni ile çıkan yangınlara sıklıkla rastlanmaktadır. Özellikle de büyük orman yangınları ve sanayi sitelerinde yaşanan yangınlar çok büyük riskler taşımakta olup zamanında müdahale edilmesi yangına bağlı olarak ortaya çıkacak hasarların azaltılması adına önemlidir. Yangına müdahale konusunda teknolojik gelişmelerden yararlanmak çok önemlidir. Özellikle de yangın tesisatları günümüzde büyük önem taşımakta olup yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde ciddi projeler ile bu tesisatların kurulması gerekmektedir. Yangına otomatik olarak müdahale eden sistemlerin yanı sıra aynı zamanda yangın dolapları gibi yangın anında kullanılabilecek yangın müdahale yöntemleri de yer almaktadır. Önemli olan yangın anında yapılması gerekenler hakkında yeteri kadar bilgi edinilmesi, gereken tüm önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarında sakinliğin korunarak bu önlemlerin başarılı bir şekilde uygulanabilmesidir. Bu sayede hem yangın çıkma riski en aşağı seviyeye çekilmiş olurken hem de olası yangın durumlarında yapılacak olan müdahale ile yangının neden olacağı maddi hasar riski azaltılacaktır.

www.intekendustriyel.com