Kök Neden Analizi

Kök Neden Analizi

Kök Neden Analizi 3 Temel Nedenle Çözülür

Kök neden analizi bir sorunun nedeni hakkındaki soruları yanıtlamaya yardımcı olan yaygın olarak kullanılan ve yaygın bir tekniktir. Belirli adımları ve ilgili araçları kullanarak sorunun kök nedenini belirleyerek sorunun temel nedenini belirlemeyi amaçlar. Kök neden analizi, sistem ve olayın ilişkili olduğunu varsayar. Bir alandaki eylemler, diğerindeki eylemleri tetikler. Bu eylemleri takip ederek, sorunun nerede başladığını ve şu anda karşılaştığınız soruna nasıl ulaştığınızı bileceksiniz. Kök neden analizi, bilim ve mühendislikte bir arızanın veya sorunun temel nedenini belirlemek için kullanılan bir problem çözme yöntemidir. BT operasyonları, telekomünikasyon, endüstriyel süreç kontrolü, kaza analizi, tıbbi bakım ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Biligopex sitesinden https://www.biligopex.com/ hizmet alabilirsiniz.

Kök Neden Analizi Hangi Durumlarda Yapılır?

İnsan kaynaklı nedenler vardır. İnsanlar yanlış bir şey yaptı ya da yapması gerekeni yapmaması insan kaynaklı sebeplerdir. İnsani sebepler genellikle fiziksel sebeplere yol açar. Örgütsel nedenler vardır. İnsanların karar vermek ve işlerini yapmak için kullandıkları sistemlerde, süreçlerde veya politikalarda kusurlar vardır. Kök neden analizi üç nedene yöneliktir. Bu, olumsuz kalıpları araştırmayı, sistemdeki gizli hataları keşfetmeyi ve soruna neden olan eylemi keşfetmeyi içerir. Bu analiz genellikle birden fazla kök nedeni ortaya çıkarır. Kök neden analizi, sistem ve olayın ilişkili olduğunu varsayar. Bir alandaki eylemler, diğerindeki eylemleri tetikler. Bu eylemleri takip ederek, sorunun nerede başladığını ve şu anda karşılaştığınız soruna nasıl ulaştığınızı anlayacaksınız. Kök neden analizi ve yönetim sorunlarını çözer. Bunu yalnızca bir hata veya uygunsuzluk olarak değil, sorunun neden oluştuğunu belirlemek olarak da tanımlayabilirsiniz. Kök neden analizi, ortaya çıkan sorunun kök nedenini belirleyerek bir kuruluşa fayda sağlar.