Astrolojinin Tarihçesi, Astroloji Nedir?

Astrolojinin Tarihçesi, Astroloji Nedir?
Astroloji gezegen ve yıldızları inceleyen ve gezegen ve yıldızların insanlar üzerindeki etkisini araştıran bilim dalıdır. Astrolojide esas olan gezegen ve yıldızların incelenerek insanlara fırsat alanlarını anlatılması, zor zamanlarının şanslı zamanlarının bildirilmesidir. Astroloji tarihi de insanoğlu kadar eskidir. Astrolojinin Tarihçesi  Astrolojinin tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Çok eski uygarlıklar birbirlerinden habersiz astroloji bilimi ile ilgilenmişlerdir. Babil, Mısır, Çin, Hint, Maya, Yunan, Roma gibi büyük uygarlıklar astroloji ile ilgilendiklerini gösteren tarihi kalıntılar bırakmışlardır. Tarihte ilk astrologun hangi uygarlığa ait olduğu bilinmese de ilk buldukların kaydedenlerin Kaldeliler olduğu kabul ediliyor. M.Ö. 3000 yılında Kaldeliler'in astroloji alanında ilk şekillerden birini ortaya çıkartığı kabul ediliyor. Çin, Hindistan ve Maya uygarlığının M.Ö.2000'li yıllarda astrolojiyi kullandığı da biliniyor. Zodyak yani burçlar kuşağı ilk olarak M.S. ünlü matematikçi Ptolemy tarafından bugünkü haline getirildi.