Sağlıkta Yapay Zeka

Sağlıkta Yapay Zeka

Yapay zeka, insan özelliklerinin ve öğrenme tekniklerinin bilgisayar programlarına aktarılmasıdır. İnsan zekasından ilham alınarak geliştirilmiş ve günümüzde hala geliştirilmeye devam eden bir programlamadır. Her sektörde ve farklı alanlarda kullanıma açık bir teknolojidir. Teknoloji dünyasının gelişimi hayatımızı kolaylaştırırken sahip olduğumuz her şeyin dijitale dönüşümünü sağladı. Etrafımızdaki her şeyin teknolojik olduğu bir dönemdeyiz. Bu teknolojiler de yapay zekanın gelişmesine etki etti. Sağlıkta dijitalleşmenin yaygınlaşması ile yapay zekanın kullanım alanı arttı. Dijitalleşme ile sağlık alanında uzaktan danışmanlık hizmeti verilebilme aşamasına gelindi. Dijital hizmet ile hasta doktor irtibatı sağlanıyor ve hastalığın atlatılabilmesi için yapması gerekenleri takip edebiliyor. Geçmişten süre gelen ölümsüzlüğü bulma arzusu insanlığın ömrünü uzatma çabalarına dönüştü. İnsan ömrünü uzatmak ve sağlık alanında yaşanan her türü probleme çare bulmak için yapay zekâ teknolojisi kullanılmaya başlandı. Sağlık alanında yaşanan en ölümcül hastalıklara çare bulmak tanı koymak ve erken tedavi yöntemleri için tercih edilmeye ve hızla kullanılmaya başlandı. Sağlık alanındaki bu gelişme ile insan ömrü uzatıldı. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfalarını üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.

Sağlıkta Geliştirilen Teknolojiler

Sağlık alanında geliştirilen yapay zekâ uygulamaları, erken tedavi ile hastalık önleme, hasta sonuçlarını analiz etmede işlem görmektedir. Yapay zekâ teknikleri, tanı aşamasında, tedavi sürecinde, hasta takibi gibi konularda sağlık alanında hizmet veriyor. Bu alan için kullanılan algoritmalarda hastalığın erkan tanısı ile önlenmesi ve veri analizi için kullanılmaktadır. Yapay zekâ desteği en çok onkoloji alanında kanser teşhisleri, tanı koyma ve veri analizi gibi yöntemler ile sağlık alanında kullanılmaktadır. Derin öğrenme ile görüntü işleme yöntemleri sık kullanılan yapay zekâ alanıdır. Aynı zamanda tomografi, manyetik rezonans ile görüntüleme sağlanarak teşhis koyma işlemleri yapay zekâ teknikleri ile mümkün. Kardiyoloji alanında kullanılan teşhis sistemleri de erken tanı ve tedavi süreçlerinde hastalara fayda sağlıyor. Psikolojik tedavi sürecinde de yapay zekâ uygulamaları kullanılarak üretilen sohbet robotları fazlasıyla olumlu sonuçlar verdiği ve yararlı olduğu bilinmektedir.

Yapay Zekâ Desteği

Sağlık alanındaki uygulamalar yapay zekâ desteği ile çok önemli bir yer edinir. Doktorların hasta takibi yapabilmesi, hastaların sağlık durumlarında takipte kalabilmesi için bu sistemler önemlidir. Bu takip sistemleri hastalıkları önem arz eden hastaların doktor takibinde kalabilmesi için önemlidir. Hasta takibi için geliştirilen uygulara entegre olan chatbotlar ile hastanın doktora ulaşımının kolaylaştırılması ve herhangi bir problem dahilinde ulaşabilmesini sağlıyor. Ayrıca bu uygulamalar hastanın ilaç takibi, kontrolü gibi durumlarda haberdar edebilecek sisteme sahip olarak geliştiriliyor. İleriye dönük gelişmelerde doktorlar hastaları uzaktan muayene edebileceklerdir. Sağlık alanında yapay zekâ robotları ile doktorların gerçekleştirmekte zorlandığı operasyonu gerçekleştirmekte yardımcı oluyor. Bu yapay zekâ robotları doktorlara asistanlık yapabilir durumda olacaklar. Asistan robot sayesinde hastanelerde hasta takipleri daha kontrollü hale getirilebilir.