İşçi Avukatı Mersin

İşçi Avukatı Mersin

İş Hukukunda Bireysel Davalar

İş hukuku alanında çalışan avukatlar bireysel davalardan, özellikle iş sözleşmesi feshinde etkin görev alırlar. Çalışan işçilerin ve işverenlerin aralarındaki uyuşmazlıklardan iş anlaşmalarına kadar avukatlar görevlenir. İşçi avukatı Mersin ve de ilçelerinde ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa adresinden uygun hukuk bürosuna ulaşabilirsiniz. İş hukuku alanında görev alan avukatlar, toplu ve bireysel olarak açılan davaların her ikisinde de yer alabilirler. Bireysel iş hukuku davaları, daha çok işveren ve işçi arasında yaşanan durumlardan hareketle açılan davalardır. Bu davalar genellikle işçinin işe başlamadan önce imzaladığı iş sözleşmesinin hukuki dayanakları üzerinden açılır. İşçi avukatı Mersin ve çevresinde yoğun ilgiyle karşılanmaktadır. Örnek olması açısından iş hukuku üzerinden açılan bireysel davaları örneklendirelim:

İş Sözleşmesi Fesih

  • Kıdem Tazminatı
  • İhbar Tazminatı
  • Çalışma Belgesi Tazminatı Davası
  • İşe İade Davası
  • Hizmet Belgesi Tazminatı Davası
  • Kötü Niyet Davası bulunmaktadır.

İşçiler, iş hayatına başlamadan önce avukatlar tarafından hazırlanan işçi ve işverenin haklarını güvence altına alan iş sözleşmesini imzalarlar. İşten ayrılma ya da iş sözleşmesinin feshedilmesi İş Kanunu Madde 17’ye dayandırılır. Bu maddeye göre belirsiz sürelerdeki iş sözleşmelerinde feshedilmeden önce karşı tarafa bildirimin yapılması gerekir. İşçi avukatı Mersin ve çevresinde çalışan işçiler için feshedilmeyi şu şekilde gerçekleştirir:

  • İş süresi 6 aydan az olan işçinin feshedilme bilgisi verildikten 2 hafta sonra
  • İş süresi 6 ay-1.5 yıl arası olan işçinin feshedilme bilgisi verildikten 4 hafta sonra
  • İş süresi 1.5-3 yıl arası olan işçinin feshedilme bilgisi verildikten 6 hafta sonra
  • İş süresi 3 yıldan fazla olan işçinin feshedilme bilgisi verildikten 8 hafta sonra iş sözleşmesi feshedilir.