Tasavvuf Müziği Nedir, Tasavvuf Müziği Hangi Mekanlarda İcra Edilir

Tasavvuf Müziği Nedir, Tasavvuf Müziği Hangi Mekanlarda İcra Edilir
Tasavvuf Müziği NedirTasavvuf müziği İslami bir müziktir. Diğer müzik türlerine göre eğlendirmek için değil Allah'a yakın olmak için icra edilir. Dini duyguların ritmik şekilde ifade edilmesini sağlayan tasavvuf müziği nefes, ritim ve dokunuş ile icra edilen bir müzik türüdür. Tasavvuf müziğinde hem ritim, hem söz hem de dans vardır ve hepsi de kullara Allah'ı anımsatır. Tasavvuf müziğinde ney ve bendir en çok kullanılan enstrumanlardır. İslamın tasavvufi bir yorumu olan Bektaşilik ve Alevilik'te ise Alah'a olan sevgi ve aşk  divan sazı ile icra edilen müzikle ifade edilmektedir. Tasavvuf müziğinin  tarihi Osmanlıların İslamiyeti kabul etmesine kadar uzanır. Zaman içinde daha çok ilgi gören bu müzik bugün deyişlerde, demelerde ve ilahilerde mevcudiyetini sürdürmektedir.Tasavvuf Müziği Hangi Mekanlarda İcra EdilirTasavvuf müziği tarihte tekke ve zaviyelerde icra edilirdi. Günümüzde ilahiler, deyiş ve demeler farklı ortamlarda halen söylenmeye devam etmektedir. Tekkelerin kapatılmasından sonra tasavvuf müziği daha dar alanda icra edilir olmuştur.