Çevirinin Sonuçları Nelerdir

Çevirinin Sonuçları Nelerdir

Çevirmenlerin Gözünden Çeviri

Konuşma ve yazma biçimleri gibi, çeviri de bir tür eylemdir. Günümüze değin hemen heemen her alanda dünyayı her anlamda dğeişime götüren çevirinin bugün d eişlevi hala kendisini korumakta. Çevirmende gerek sözlü olsun gerekse yazılı tercüme olsun çeviride bilginin yaygınlaşması yeterince açıktır fakat bir yanlış anlama konusunda da bir şeyler söylemek gerekiyor. Zira bu konu özellikle kültür tarihçilerinden henüz hakkettiği ilgiyi görmemiştir. Bunun sebebi çevirinin daha çok işlevsel özelliğinin ortaya çıkmasıdır. Unutulmamalıdır ki çeviride sadece işlevsel yanın ön plana çıkması yapılan çalışmayı basitleştirir ve birtakım düşüklükler yaşatır. Bu da hem çalışma sahibi açısından hem de çalışmaya yardımcı olan kişiler açısından sağlıksız bir profil sergiler.Çevirmenler çalışmalarını yaparken ister yerelleştirme ister yabancılaştırma stratejisini izlesinler, başka bir dile aktardıkları metni ister doğru ister yanlış anlasınlar, çeviri faaliyeti zorunlu olarak hem bağlamdan koparma hem de yeniden bağlamsallaştırma gerektirir. Çeviride bir şeyler kaybolur hep. Fakat kaybolan şeyin yakından incelenmesi kültürler arasındaki farkları tespit etmenin en etkili yollarından biridir.

Çeviride Yöntem

İster yazılı ister sözlü tercüme alanında olsun çevirinin aktarımı bazen aslını tam olarak takip etmez. Bu da bize net bir şekilde esasında çeviriyi ifade etmenin başka yöntemleri olduğunu göstermektedir. Özgün metinleri açımlayan, derleyen ve özetleyen çeviriler her geçen gün artış göstermektedir. Bunları hesaba katmak pekala çeviri eser külliyatını oldukça genişletecektir. Başka bir deyişle dar anlamıyla çeviriye ilaveten, sözsel aktarımın iki yöntemi vardır. Bunlar yeri geldiğinde kolaylıkla eksiltilip çoğaltılabilir. Bu tür bir çalışma alanına olanak sağlayan dayanak ise çoğunlukla çevirmenin kendisi olmakla beraber üzerine aldığı çalışmanın verdiği yükümlülüklerdir. Dolayısıyla biz çeviride bir yöntem sentezi yapacak olursak bu hususlar üzerinde rahatlıkla durabiliriz.Bu nedenle bilhassa sözlü tercüme alanında çeviri incelemesi kültür pratiğinin merkezindedir ya da öyle olmak zorundadır. Bu doğrultuda şu söylenebilir ki çevirilerin bir bedlei olduğu kadar çevirmenlerin de aynı doğrultularda bir bedeli vardır. Nitekim çevirmenlerin kendi gündemleri vardır ve bu gündem özgün yazarınkinden net bir şekilde ayrılabilir.

www.nettercume.com.tr