Sözleşme İmzalarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Sözleşme İmzalarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Sözleşme İmzalarken Nelere Dikkat Etmeliyiz

İki ya da daha fazla kişi arasında karşılıklı olarak imzalanan ve tarafların bu imza karşılığında birbirlerine karşı üstlendikleri kanuni yükümlülükleri içeren yazılı belgelere sözleşme denilmektedir. Sözleşmenin konusu çoğu zaman satılan mal ve hizmetleri içerir. Günümüzde satıcı ve tüketiciler arasında çok sık sözleşme imzalanmaktadır. Ancak ülkemizde ne yazık ki tüketici hakları çok fazla bilinmediği ve tüketiciler hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı için sözleşmelerde tüketicilerin hakları yok sayılmakta, çoğu zaman tüketici imzaladığı sözleşmeler neticesinde çok ağır yasal yükümlülüklerle karşı karşıya gelebilmektedir. Bu nedenle sözleşme imzalarken mutlaka her tüketicinin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Öncelikle bilinmesi gereken en önemli nokta imzalanan sözleşmenin yasal bağlayıcılığı bulunduğudur. Yani imzaladığınız sözleşmede yer alan maddeleri çok iyi okumanız kendi yasal haklarınızı korumanız açısından çok önemlidir. Günümüzde internet üzerinden hizmet veren İtirazım Var gibi tüketici siteleri incelendiğinde pek çok tüketicinin imzaladığı sözleşmeler nedeni ile mağdur olduğu ve bu sözleşmelerin ağır şartlarına itiraz ettikleri görülmektedir.

Sözleşmenin İptali Nasıl Yapılır

Sözleşmenin iptali karşılıklı olarak yapılıyor ise yani sözleşmeyi imzalayan diğer kişi ya da kurum, kuruluş ve şirkette sözleşmeyi iptal etmek istiyorsa sözleşmenin üstünün iki enlemesine yatay çizgi ile çizilmesi ve arasına büyük harflerle İPTAL yazılması yeterli olacaktır. Sözleşmenin tek taraflı feshi ise daha karmaşık bir durumdur. Bu durumda sözleşmenin haklı fesih nedenleri aranır. Yani örneğin kira sözleşmesi iptali için konutun oturulamayacak durumda olması gibi tüketicinin sözleşmeyi iptal etmesine neden olacak geçerli bir sebep aranır. Böyle bir neden yoksa sözleşmeyi iptal eden tüketici sözleşmenin gereklerini yerine getirmek yani tazminat ödemek zorundadır. Yani sözleşme ne kadar uzun ve vakit ne kadar az olursa olsun mutlaka sözleşmenin okunması ve asla okunmadan imzalanmaması gerekir. Hatta imzalanacak sözleşmenin mümkünse bir avukata götürülmesi ve avukata danışılarak imza altına alınması çok daha doğru olacaktır. Yine sözleşme sonucunda imzalayan kişinin aldığı yükümlülükler çok iyi anlaşılmalıdır.

www.itirazimvar.net