Ticari Taksi Plakanın Sayı Tespitleri Nedir Nasıl Yapılır

Ticari Taksi Plakanın Sayı Tespitleri Nedir Nasıl Yapılır

Plaka Verilmesinde Kİ Usullar Nelerdir

Kalabalık şehirler ve nüfusunda giderek artmasından dolayı artış şehir ulaşım hatlarında sorunlar ve aksaklıklar yaşanmaktadır. Buna göre ise şehirlerin ulaşım planları dikkate alınarak o il ve ilçelerinde toplu taşıma ihtiyaçları, genel olarak trafik komisyonu tarafından düzenlenecek olan bir rapor ile iç işleri bakanlığına bildirilmektedir. Ticari taksi plakası çalışanları ve sahiplerinin de kapsadığı bir rapor olmaktadır. Bu kanunun ise yürürlüğe girme tarihlerinden önceki yıllarda tespit edilip henüz tahsisleri yapılmayan plakalar ile de herhangi bir neden ve sebeplerden dolayı da iade edilen bütün plakaların dağıtımlarında gerekli maddelerim hükümleri esas alınarak gerekli uygulamalar yapılmaktadır. Ticari olan plakalarda genel olarak kapalı teklif usulü ile bazı gerekli olan şartlar mutlaka dikkate alınarak trafik komisyonunun tespit edileceği esas ve usullara göre verilmektedir. Ticari taksi plakası kapsamında şehirlerin ihtiyaçları ilk sırada bulunarak dağıtılacak olan plakalar trafik komisyonunca tespit edilecek ticari plakaların serbest piyasadaki tahmini bedelinin olması gerekmektedir. Tespit edilen bütün ticari plakalar mutlaka ikişer olacak şekillerde ve aylık dönemlerde bir yılda altı defa verilmektedir.

Ücret Dağıtımlarında Bilinmesi Gerekenler Nedir

Kanunun 5’inci maddesi uyarınca alınacak olan bütün teminatlar ve aynı zamanda ise ücretler trafik komisyonları tarafından belirlenen kamu bankalarından birisine ticari plakaları taksi, dolmuş vb. umum servis araçları cins ve modellerine göre ayrı şekillerde açılacak olan hesaplara yatırılmaktadır. Bu bilgilere göre de ticari taksi plakası, dolmuş vb. toplu taşıma araçlarına ait olarak toplanan paraların büyük bir bölümünün trafik hizmetleri geliştirme fonu hesaplarına dönem sonlarında takip eden bir ay içerisinde aktarılmaktadır. Bilinmesi gerekmektedir ki bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak da usul ve esaslar ile diğer hususlar emniyet genel müdürlüklerince belirlenmeleri yapılmaktadır. Eşit ücret şekillerinde teklifler olmaktadır ve bunlar arasında ise trafik komisyonu huzurunda kuru çekilmesi sağlanmaktadır. Bu sistemlere müracaat edenler trafik komisyonunun tespit edecekleri muammen bedellerini teminat olarak pişin alabilirler. Plakaların bedellerinin ise kalan ücretleri ödenmediği sürede plaka almaya hak kazananlara ticari plakalar verilmemektedir.

www.kaleticaret.com.tr