İcra Davaları

İcra Davaları

İcra Takibine İtiraz Edilebilir mi ve İtiraz Sebepleri Nelerdir?

Hayatın olağan akışı içerisinde, zamanında ödenmeyen borçlar için icra davaları açılabilmektedir. Bu, hemen herkesin başına gelmesi muhtemel bir durumdur. Bu süreçlerde hem borçlu hem de alacaklı üzerine düşen sorumlulukların tam olarak farkında değildir. İcra davaları müddetince yalnızca alacaklı değil borçlunun da yapması gereken birtakım işlemler vardır. İcra takibine itiraz da bu işlemler arasında yer alır. Ödeme emri kesinleşmeden önce mutlaka ödeme emrine süresi içinde itiraz edilmelidir. Aksi durumda itiraz süresi ortadan kalkar ve dava açmak gerekir. Bu tür itirazların zamanında yapılabilmesi için alanında uzman ve profesyonel bir avukattan yardım almak gerekir. Gecikme sebebini oluşturan hallerin ortadan kalktığı tarih itibarıyla, gecikmiş itiraz 3 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu itiraz süresinde, icra takibi kendiliğinden durmaz; İcra Mahkemesi dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. İcra davaları ile ilgili kapsamlı bilgiye, https://www.solmazlaw.com/project/icra-ve-iflas-hukuku/ sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

İcra Takibinde Gecikmiş İtiraz Süresi Var mıdır?

İcra takibi süreci, çabuk sonuç veren takiplerdendir. İcra takibine itiraz için pek çok sebep olabilir. İcra takibinin yapıldığı İcra Dairesi’ne itiraz yapılmaktadır. İcra takibine itiraz sebepleri şunlardır:

  • Herhangi bir borcun bulunmadığı durumlar
  • Borcun tamamının ödendiği durumlar
  • Borcun kısmen de olsa ödendiği durumlar
  • Borca ilişkin imza ve yetki itirazlarıdır.

Ödeme emrine itiraz sebepleriyle beraber 7 gün içerisinde gerçekleştirilmeli ve böylelikle hak düşürücü süre, işletilmeye başlanmalıdır. Ödeme emrine yapılan geçerli itiraz sonrasında, icra takibi ve haciz işlemleri durur. Ödeme emrine bir engel veya mücbir sebep dolayısıyla itiraz edemeyen borçlu, gecikmiş itiraz süresiyle borç emrine itiraz edebilir. Bu şekilde yapılan itiraz, İcra Mahkemesi’ne yapılır.